Safe Care

Safe Care

Monternummer: C:44

Vi är ett specialistföretag som utvecklar och implementerar verksamhetssystemet Safe-Doc för vård-, hälsa och omsorgsverksamheter.
Safe-Doc är ett heltäckande journalsystem för verksamheter inom äldreomsorg, HVB, LSS-boende, Familjehem, psykiatriboende, dietister, rehab och handikappomsorg.