SOS Alarm

SOS Alarm

Monternummer: E:09

SOS Alarm har en unik samhällsfunktion som dygnet runt skapar ett tryggare Sverige för alla. Med utgångspunkt från nödnumret 112 och kunskap om samhällets struktur tillhandahåller vi en rad olika tjänster såsom säkerhets- och jourtjänster, krisberedskap samt ut-alarmering av räddningstjänst och ambulanser.

Genom kunskap från nödnumret och vår roll som vårdgivare utvecklar vi löpande tjänster inom hälsa, omsorg, välfärdsteknologi och eHälsa.