Svensk sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförening

Monternummer: D:11

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening. Svensk sjuksköterskeförening är en ideell förening som företräder professionens kunskapsområde omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg.

Verksamheten utgår från en humanistisk grundsyn som visar respekt för liv, människans lika värde och rättigheter och som inte gör åtskillnad mellan människor.

Svensk sjuksköterskeförening är partipolitiskt obunden. Föreningen bildades 1910 och har i dag cirka 65 000 medlemmar.

Alla legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande kan bli medlemmar. Även sjuksköterskor som har en legitimation från sitt hemland men ännu inte fått svensk legitimation kan ansöka om medlemskap.