Svensk sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförening

Monternummer:

Svensk Sjuksköterskeförening arbetar för en personcentrerad omvårdnad och en god och säker vård där sjuksköterskor står upp för etiska värden. Vi samverkar med MVTe för att välfärdsteknologi är ett verktyg med stor potential för ökad vårdkvalitet och ökad delaktighet för patienter/brukare och närstående. Sjuksköterskor har en nyckelroll för att driva omvårdnadsutvecklingen inom kommunal vård och omsorg.