Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Arbetsterapeuter

Monternummer:

Arbetsterapeuter använder välfärdsteknologi i sitt arbete, främst genom att matcha person och teknik, för ökad delaktighet. Praktisk tillämpning och forskning inom välfärdsteknologi är viktiga faktorer på framtidens hälsoarena och här har arbetsterapeuter en given funktion. Vi vill öka kännedomen om detta genom att sponsra och deltaga på MVTe. Våra medlemmar får vardagen att funka!