Tieto

Tieto

Monternummer:

För Tieto är MVTe en naturlig mötesplats där nya innovativa idéer lyfts för att skapa bättre förutsättningar för framtidens vård och omsorg. Genom bättre samverkan skapas lösningar som ger kommunerna rätt information på rätt plats möjligt. Resultatet blir samordning, ökad effektivitet och mer tid till vårdtagarna.

Tieto kommer att presentera tydliga nyttoeffekter med välfärdsteknologin som bidrar till ökad självständighet, trygghet och bättre service. Våra lösningar utgår från individens behov och förutsättningar.