Tunstall

Tunstall

Monternummer:

Demografin som förändras i och med att vi lever längre och antalet äldre blir fler är en stor utmaning. Detta skapar ett stort behov av trygga och effektiva lösningar inom äldreomsorgen där Tunstall vill vara en viktig del. Våra trygghetsprodukter ger brukarna ökad självständighet, välbefinnande och trygghet samt skapar förutsättningar för dem att bo kvar hemma längre – trygga lösningar som ger livskvalitet hela livet.

Mötesplats Välfärdsteknologi & e-hälsa riktar sig till Tunstalls kunder, dvs de som jobbar med kommunal vård & omsorg. Tunstall ser detta event som en bra möjlighet att fortsätta att kommunicera vårt budskap och hur vi ser på framtiden inom vård & omsorg. Tunstall kan erbjuda kunderna förutsättningarna för att bedriva en trygg, kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad vård & omsorg. Helt enkelt: Tunstall – din helhetspartner för bättre vård och omsorg.