Vårdförbundet

Vårdförbundet

Monternummer:

Vårdförbundet arbetar för en personcentrerad vård  och en trygg och säker vårdmiljö där sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor har de bästa förutsättningarna att utöva sin profession. I den utvecklingen spelar välfärdsteknologin en allt viktigare roll.