Viser

Viser

Monternummer: C:23

Viser är en systemleverantör inom vård och omsorg som tillhandahåller verktyg för en effektivare och tryggare vardag mot huvudsakligen äldrevården. Systemen levereras som funktionstjänst dygnet runt till kommuner och privata verksamheter i Sverige.

Trygghetslarmsystem, Kameratillsynssystem Planerings- och Insatsregistreringsystem, Medicinhanteringssystem.