Vision

Vision

Monternummer:

Vision är ett fackförbund med 195 000 medlemmar. Våra medlemmar har jobb som stödjer välfärden, i offentlig sektor och i privata bolag och företag med koppling till den. Vision har ett särskilt fokus på att rätt förutsättningar ska finnas för att välfärdssektorn ska vara en innovationsvänlig arbetsplats. Då får vi bättre möjligheter att ta tillvara medarbetarnas kompetens och kreativa nytänkande. MVTe är en betydelsefull mötesplats, där samtal förs om hur vi skapar och formar välfärden idag och imorgon utifrån ny teknik och digitaliseringens möjligheter. För Vision är det viktigt att vara med i det samtalet.