Visma Enterprise AB

Visma Enterprise AB

Monternummer: E:21

Visma Enterprise erbjuder digitala lösningar som förenklar verksamhetskritiska processer inom privat och offentlig sektor, däribland system för workforce management och hjälpmedelshantering inom sjukvård och omsorg. Genom att effektivisera, automatisera och kvalitetssäkra jobbvardagen ger vi våra kunder möjlighet att fokusera på kärnverksamheten, inte administration.