Zafe Care Systems

Zafe Care Systems

Monternummer: B:41

Zafe ger dig moderna trygghetslarm för alla typer av omsorgsboende.

Deras system hjälper personalen att arbeta effektivt samtidigt som de boende alltid har nära till hjälp. Zafe installerar teknik som får personal och boende att trivas och känna sig trygga.