MVTe

Konferensen på MVTe ger er kommun energi och kunskap att fortsätta digitaliseringen inom kommunen. Hur kan ni dra nytta av samhällets digitalisering i ert eget förändringsarbete inom olika delar av kommunens verksamhet. Konferensen erbjuder information och effektiva möjligheter att dela erfarenheter. I år ligger fokus i programmet  på hur individens självbestämmande och självständighet kan stärkas genom att implementera nya tjänster som bygger på digital teknik. Vi har som tidigare många inslag om välfärdsteknologi och e-hälsa.

Konferensschemat är uppbyggt i block med parallella seminarier som du kan välja fritt på. Du behöver inte boka några seminarier utan är välkommen till salen på utsatt tid. Du kommer att se konferensschemat här på webben och i MVTe appen.

Datum

Tisdag 22 januari

Onsdag 23 januari

Tema 2019

Temat för konferensen 2019 handlar om framtidens digitala samhälle.
Hur skapar vi en välfärdsteknologi i framkant? – Hur digitala kan vi bli?

Under MVTe har vi sedan en rad sessioner kopplade till följande rubriker:

– Kompetens och kompetensförsörjning
– Nytta och effekt
– Ledarskap i förändring
– Nationellt ledarskap och riktlinjer
– Från behov till breddinförande
– Metoder och verktyg
– Samverka och samarbeta
– Boende för hela livet

Ämnen

På MVTe är det enkelt att hitta seminarier som är relevanta för dig utefter vilken eller vilka ämnesområden du är intresserad av och arbetar inom.
Välj bland kategorierna nedan och kom ihåg att ett seminarium kan tillhöra flera ämnesområden.

 

Äldreomsorg och hemsjukvård

Individ och familjeomsorg

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Juridik

IT & Upphandling

Anser att det är en relevant mötesplats

Vill besöka MVTe igen

Kan rekommendera andra att besöka

Kommer från kommunerna

Programgruppen

MVTe’s programgrupp består av deltagare från kommuner,
organisationer och företag som arbetar med välfärdsteknologi
och e-hälsa inom kommunal vård och omsorg. Samtliga
deltagare i programgruppen brinner för användandet av
välfärdsteknologi och e-hälsa och har fleråriga erfarenheter i
ämnet på olika sätt; antingen i framtagandet av policys,
implementering eller från leverantörssidan, med mera. Gruppen
är framtagen för att ha en bred kunskap och kunna skildra
Sveriges kommuners olika utmaningar.

Representanter

  • Petra Liuski
  • Maria Gill
  • Mona Jonsson
  • Mats Rundkvist
  • Mia Lundholm
  • Camilla Jönsson