MVTe-mässan

Mässan Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är
kostnadsfri och tillgänglig för både mässbesökare och
konferensdeltagare.

På mässan kommer det finnas:

• Över 80 utställare med visningsmiljöer och aktivitetsytor.

Öppettider

Tisdag 22 januari
09.00-17.00

Onsdag 23 januari
09:00-16:00

Vad händer på mässcenen?

På mässans scen får du höra senaste nytt, ta del av verklighetens praktikfall och fördjupa dina kunskaper inom en mängd områden. Programmet på mäss-scenen är uppbyggt av en programgrupp bestående av Programansvarig Petra Liuski – Projektledare/Strateg på socialkontoret Äldreomsorgen i Skellefteå kommun, Maria Gill – RISE, Mona Jonsson – RI, Camilla Jönsson – Karlskrona kommun, Mia Lundholm – Halmstad kommun och Bengt Andersson – Nordic Welfare. Sessionerna kretsar kring teman såsom:

  • Kompetens och kompetensförsörjning
  • Nytta och effekt
  • Ledarskap i förändring
  • Nationellt ledarskap och riktlinjer
  • Från behov till breddinförande
  • Metoder och verktyg
  • Samverka och samarbeta
  • Boende för hela livet

VILL DU TALA PÅ MÄSSANS SCEN?

Kontakta Josefin Seiz
josefin.seiz@easyfairs.com
08 – 506 650 86