Mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa

 

Innan Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa grundades 2015 saknade Sveriges kommuner en arena för kunskap- och erfarenhetsutbyte om kommunal välfärdsteknologi och e-hälsa. Befintliga mässor och konferenser fokuserade endast på landstings- och sjukvårdsfrågor. MVTe initierades för att lyfta fram behoven av frågorna kring modern teknik i kommunal vård, omsorg och socialtjänst.

Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa blev den efterlängtade arena för framtiden inom kommunal vård och omsorg som kommunerna tidigare saknat. Välfärdsteknologin är på stark frammarsch och leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar.

Syfte

MVTe erbjuder en konferens och mässa där kommunal vård, omsorg och socialtjänst kan möta aktörer och innovatörer i branschen. Vi vill stimulera innovativ utveckling av kvalitet och effektivitet i omsorgen med hjälp av en ökad användning av välfärdsteknologi och e-hälsa.

MVTe’s syfte är att ge er energi och kunskap att fortsätta, alternativt påbörja, kommunernas arbete med att implementera välfärdsteknologi och e-hälsa. Konferensen och mässan erbjuder konkret information och möjligheter att dela erfarenheter. Programmet genomsyras av exempel som gynnar individen – för ökad självständighet, delaktighet, säkerhet/ trygghet och aktivitet.

MVTe ger inspiration och idéer till förändrade arbetssätt, visa goda exempel hur arbetet med välfärdsteknologi kan utformas för att underlätta vardagen för individen med fokus på det egna boendet. Konferensen ska även ge konkret vägledning för kommunernas fortsatta arbete inom området.