Varför MVTe?

Innan Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa grundades 2015
saknade Sveriges kommuner en arena för kunskap- och erfarenhetsutbyte
om kommunal välfärdsteknologi och e-hälsa. Befintliga mässor
och konferenser fokuserade endast på på landstings- och sjukvårdsfrågor.
MVTe arrangerades då av SKL, Västerås stad och VINNOVA för att lyfta
fram behoven av frågorna kring modern teknik i kommunal vård, omsorg
och socialtjänst. Till 2017 klev även Myndigheten för delaktighet med på
tåget och är nu medarrangör.

Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa blev den efterlängtade arena för
framtiden inom kommunal vård och omsorg som kommunerna tidigare
saknat. Välfärdsteknologin är på stark frammarsch och leder till ökad
självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från
individens behov och förutsättningar.

Syfte

MVTe erbjuder en konferens och mässa där kommunal vård, omsorg
och socialtjänst kan möta aktörer och innovatörer i branschen. Vi vill
stimulera innovativ utveckling av kvalitet och effektivitet i omsorgen
med hjälp av en ökad användning av välfärdsteknologi och e-hälsa.

MVTe’s syfte är att ge er energi och kunskap att fortsätta, alternativt påbörja,
kommunernas arbete med att implementera välfärdsteknologi och e-hälsa.
Konferensen och mässan erbjuder konkret information och möjligheter att
dela erfarenheter. Programmet genomsyras av exempel som gynnar individen
– för ökad självständighet, delaktighet, säkerhet/ trygghet och aktivitet.

MVTe ger inspiration och idéer till förändrade arbetssätt, visa goda exempel
hur arbetet med välfärdsteknologi kan utformas för att underlätta vardagen
för individen med fokus på det egna boendet. Konferensen ska även ge konkret
vägledning för kommunernas fortsatta arbete inom området.

Sponsorer

För Tieto är MVTe en naturlig mötesplats där nya innovativa idéer lyfts för att skapa bättre förutsättningar för framtidens vård och omsorg. Genom bättre samverkan skapas lösningar som ger kommunerna rätt information på rätt plats möjligt. Resultatet blir samordning, ökad effektivitet och mer tid till vårdtagarna.

Tieto kommer att presentera tydliga nyttoeffekter med välfärdsteknologin som bidrar till ökad självständighet, trygghet och bättre service. Våra lösningar utgår från individens behov och förutsättningar.

Demografin som förändras i och med att vi lever längre och antalet äldre blir fler är en stor utmaning. Detta skapar ett stort behov av trygga och effektiva lösningar inom äldreomsorgen där Tunstall vill vara en viktig del. Våra trygghetsprodukter ger brukarna ökad självständighet, välbefinnande och trygghet samt skapar förutsättningar för dem att bo kvar hemma längre – trygga lösningar som ger livskvalitet hela livet.

Mötesplats Välfärdsteknologi & e-hälsa riktar sig till Tunstalls kunder, dvs de som jobbar med kommunal vård & omsorg. Tunstall ser detta event som en bra möjlighet att fortsätta att kommunicera vårt budskap och hur vi ser på framtiden inom vård & omsorg. Tunstall kan erbjuda kunderna förutsättningarna för att bedriva en trygg, kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad vård & omsorg. Helt enkelt: Tunstall – din helhetspartner för bättre vård och omsorg.