Mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa

 

Innan Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa grundades 2015 saknade Sveriges kommuner en arena för kunskap- och erfarenhetsutbyte. Befintliga mässor och konferenser fokuserade endast på landstings- och sjukvårdsfrågor. MVTe initierades för att lyfta fram behoven av frågorna kring modern teknik i kommunal vård, omsorg och socialtjänst.

Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa blev den efterlängtade arenan för framtiden inom kommunal vård och omsorg som kommunerna tidigare saknat. Välfärdsteknologin leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar.

Syfte

MVTe erbjuder en konferens och mässa där kommunal vård, omsorg och socialtjänst kan möta aktörer och innovatörer i branschen. Vi vill stimulera innovativ utveckling av kvalitet och effektivitet i omsorgen med hjälp av en ökad användning av välfärdsteknologi och e-hälsa.

Mötesplatsens syfte är att ge energi, inspiration och kunskap att fortsätta, alternativt påbörja, arbetet med att implementera välfärdsteknologi inom kommunal vård och omsorg. Konferensen och mässan erbjuder konkret information och möjlighet att dela erfarenheter med branschkollegor. Programmet genomsyras av exempel som gynnar individen – för ökad självständighet, delaktighet, säkerhet/ trygghet och aktivitet.