Ann-Charlotte Klarén

e-Hälsosamordnare på Skaraborgs kommunalförbund

Ann-Charlotte Klarén

e-Hälsosamordnare på Skaraborgs kommunalförbund

Biografi

Ann-Charlotte Klarén arbetar som e-Hälsosamordnare på Skaraborgs kommunalförbund.  Detta uppdrag innebär att samordna och stödja kommunens inom området eHälsa. Det innebär att samarbete med kommunernas kontaktpersoner för eHälsa utifrån gemensamma handlingsplaner på läns- (VästKom) och delregionalnivå (Skaraborg).  Fokusområden under de senaste åren har varit gemensamt arbete med LIKA Socialtjänst,  upphandling av Framtiden vårdinformationsmiljö tillsammans med Västra Götalandsregionen samt arbete med att utveckla Skaraborgs Hälsoteknikcentrum. Ann-Charlotte har medverkat i SKLs Beställarnätverk Välfärdsteknik sedan starten.