Ann-Sofie Mårtensson

Senior strategist Digitalization, eHealth, RISE Research Institutes of Sweden

Ann-Sofie Mårtensson

Senior strategist Digitalization, eHealth, RISE Research Institutes of Sweden

Biografi

Ann-Sofie arbetar med verksamhetsutveckling för att driva på att vård och omsorg tar vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Bland annat i tillväxtprojektet Stockholm Digital Care där det offentliga och näringsliv inom välfärdsteknik ska samverka för att de produkter och tjänster som tas fram grundas i verkliga behov. Arbetar även med hur den framtida vården kan se ut och hur man får med sig medarbetarna i transformationen. Berättar i det här seminariet om hur hon som processledare hjälpte Tomelilla kommun ta fram en digital strategi.