Ann-Sophie Gustafsson

Karlstads kommun

Ann-Sophie Gustafsson

Karlstads kommun

Biografi

Ann-Sophie Gustafsson arbetar som utvecklingsledare inom vård och omsorgsförvaltningen i Karlstad. Ann-Sophie har arbetat inom kommunal verksamhet sedan 1993 och har erfarenhet av myndighetsutövning, chefsjobb och olika utvecklingsuppdrag. Sedan 13 år har fokus varit på utvecklingsfrågor och de senaste har riktats mot välfärdsteknik och lokalutveckling.

Per Calais arbetar i Karlstads kommuns kognitionsteam. Arbetet innebär att stödja personer med kognitiva svårigheter i att finna lösningar som underlättar tolkningen och genomförandet av vardagen. Den senaste tiden har fokus framför allt riktats mot det digitala stödet för kognition och den upphandling som genomförts.