Anna K Forsman

Akademilektor, Projektledare (@geing Online)

Anna K Forsman

Akademilektor, Projektledare (@geing Online)

Biografi

Anna K. Forsman (Docent, DrPH) är akademilektor i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa, Finland. Hennes primära forskningsområden innefattar främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa under livsloppet, med särskilt fokus på den äldre målgruppen, samt på psykosociala insatser.

Anna leder innovationsprojektet @geing Online, med specifikt fokus på hur digitala tjänster kan möjliggöra ett socialt aktivt liv på den äldre personens egna villkor.