Anna Pihlqvist

Anhörigkonsult på Vård- och omsorgsförvaltningens Enhet för förebyggande arbete i Helsingborgs stad

Anna Pihlqvist

Anhörigkonsult på Vård- och omsorgsförvaltningens Enhet för förebyggande arbete i Helsingborgs stad

Biografi

Anna Pihlqvist, anhörigkonsult på Vård- och omsorgsförvaltningens Enhet för förebyggande arbete i Helsingborgs stad. Anna är statsvetare i grunden men har arbetat större delen av sitt arbetsliv med handläggning och samordning av längre sjukfall och arbetslivsinriktad rehabilitering, som coach för vuxna med funktionsnedsättning och kortare tid med chefstjänster inom daglig verksamhet och på vårdboende innan hon började med nuvarande tjänst med att utveckla och erbjuda stödinsatser för anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående.