Anneli Avatare Nou

Fil. Lic. i datalogi och senior forskare på RISE SICS

Anneli Avatare Nou

Fil. Lic. i datalogi och senior forskare på RISE SICS

Biografi

Anneli Avatare Nöu arbetar som senior forskare på RISE SICS. Hon har en Fil. Lic. i datalogi. Hennes forskningsområden är användarcentrerad systemdesign, användarinteraktion, användarstudier. Anneli har gedigna kunskaper inom E-hälsa området det gäller behovsanalyser och användarmedverkan.