Annika Streiler

Utredare Myndigheten för delaktighet

Annika Streiler

Utredare Myndigheten för delaktighet

Biografi

Annika är utredare på Myndigheten för delaktighet och arbetar främst med frågor om välfärdsteknologi. Annika är utbildad samhällsplanerare och har tidigare arbetat inom Regeringskansliet med äldre- och funktionshinderfrågor.