Camilla Andersson

Avdelningschef för vård och omsorg i Tomelilla kommun

Camilla Andersson

Avdelningschef för vård och omsorg i Tomelilla kommun

Biografi

Jag är avdelningschef för vård och omsorg i Tomelilla kommun. I vår kommun innebär det att vara chef för första linjens chefer inom äldreomsorg, LSS, HSL och socialpsykiatri.

Mitt uppdrag är att arbeta mot nämndens mål ”Digitalt först”. Det innebär att  ompröva det vi redan gör och när nya behov uppkommer,  värdera om det går att arbeta digitalt eller med välfärdsteknik istället för våra insatser eller som ett komplement. Jag måste stödja och skapa förutsättningarna för enhetscheferna att arbeta med målet.