Carina Fransson

Verksamhetsutvecklare, hjälpmedelscenter i Blekinge

Carina Fransson

Verksamhetsutvecklare, hjälpmedelscenter i Blekinge

Biografi

Carina är utbildad sjuksköterska och har sin bakgrund som verksamhetsutvecklare och chef i kommunal vård och omsorg. Sedan 2017 arbetar Carina som verksamhetsutvecklare på hjälpmedelscenter i Blekinge. Hjälpmedelscenter ansvarar för alla hjälpmedel i Blekinge, kommunala såväl som landstingsförskrivna och fick 2017 ett uppdrag av den politiska samverkansnämnden att införa välfärdsteknik som hjälpmedel.