Caroline Ankartross

Utvecklingssamordnare eHälsa, Vård- och omsorgskontoret, Sollentuna

Caroline Ankartross

Utvecklingssamordnare eHälsa, Vård- och omsorgskontoret, Sollentuna

Biografi

Efter studenten började Caroline studera på folkhälsovetenskapsprogrammet vid Karolinska Institutet och tog efter tre år sin kandidatexamen. Då nyfikenheten och viljan att lära sig mer lockade sökte hon in på masterprogrammet i hälsoinformatik vid Karolinska Institutet. Genom masterexamen fick Caroline fördjupade kunskaper inom medicin, vård och omsorg och fick lära sig metoder som är nödvändiga för att utveckla vården genom datorbaserad informations- och kunskapshantering. Sedan januari 2016 jobbar Caroline med att utveckla e-hälsan och öka digitaliseringstakten i Sollentuna kommun med fokus på äldre och personer med funktionsnedsättning.