David Liljequist

Moderator: Förbundsombudsman, Vårdstrategiska enheten Vårdförbundet

David Liljequist

Moderator: Förbundsombudsman, Vårdstrategiska enheten Vårdförbundet

Biografi

Leg. Sjuksköterska specialiserad inom anestesi och intensivvård. Systemvetare med inriktning mot användbarhetsfrågor. Arbetar med vårdpoliska- och yrkesfrågor inom sjuksköterskans kunskapsområde på Vårdförbundets kansli, och då särskilt med eHälsofrågor.