Elisabeth Miles

Digitaliseringsledare i Örebro kommun

Elisabeth Miles

Digitaliseringsledare i Örebro kommun

Biografi

Elisabeth Miles arbetar som Digitaliseringsledare i Örebro kommun.  Detta uppdrag innebär att identifiera och driva kommunens digitaliseringen. Hennes fokusområde är välfärdsteknik och effektivisering av socialtjänstens interna processer. Elisabeth har medverkat i SKLs Beställarnätverk Välfärdsteknik under 2018.