Erik Reinicke

Projektledare, Centrum för verksamhetsstöd och utveckling, Region Östergötland

Erik Reinicke

Projektledare, Centrum för verksamhetsstöd och utveckling, Region Östergötland

Biografi

Erik är projektledare med sjuksköterskebakgrund inom Region Östergötland. I regionen har han arbetat som sjuksköterska och ledare inom vård och IT. Han har drivit utvecklingsprojekt tillsammans med leverantör och implementationsprojekt av versionsuppgradering i regionens datajournal.