Eva Kongshöj

Bitoreq AB, VD

Eva Kongshöj

Bitoreq AB, VD

Biografi

Eva har gedigen internationell erfarenhet från Ericsson där hon bland annat arbetat med utveckling, digitalisering, automatisering och ledarskap under lång tid. Eva är civilingenjör i botten och har en Master of Strategy. Eva är certifierad omvärldsanalytiker, strategisk produktledare och kravledare och ser stora värden med RPA och AI om det görs på rätt sätt, med tre delar ledarskap och en del teknik.