Gunilla Elmgren Frykberg

Specialistfysioterapeut, medicine doktor (PhD i rehabiliteringsmedicin)

Gunilla Elmgren Frykberg

Specialistfysioterapeut, medicine doktor (PhD i rehabiliteringsmedicin)

Biografi

Gunilla Elmgren Frykberg är specialistfysioterapeut och forskare och arbetar på rehab-medicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala med personer som fått hjärnskador. Fokus i hennes forskning, i nationellt och internationellt samarbete, är på stroke-rehabilitering och användande av instrumentell rörelseanalys som metod för att förbättra bedömning och behandling efter stroke.