Gunilla Fahlström

Projektledare på SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering