Håkan Hammarbäck

Utvecklings- och förvaltningsledare av välfärdsteknik på Aleris.

Håkan Hammarbäck

Utvecklings- och förvaltningsledare av välfärdsteknik på Aleris.

Biografi

Håkan Hammarbäck har mångårig erfarenhet av välfärdsteknologi. Håkan arbetar som utvecklings- och förvaltningsledare av välfärdsteknik på Aleris. För ett par år sedan initierade han ett utvecklingssamarbete med Noomi som har resulterat i en implementation av AI som ett verktyg på äldreboenden.