Helen Nilsson

Enhetschef på Äldreboendet Boklunden i Burlövs kommun

Helen Nilsson

Enhetschef på Äldreboendet Boklunden i Burlövs kommun

Biografi

Enhetschef i Burlövs Kommun på Boklundens Äldreboende och Korttids boende. Implementerat kommunikations/planeringssystem Sekoia i sin
verksamhet Boken, 2016. Berättar om den spännande resa boende personal och närstående gjorde tillsammans.

Är Leg. Arbetsterapeut. Har sedan 1991 arbetat i Kommunal äldreomsorg inom rehabilitering för äldre. Främst mot äldre inom demens, stroke och ortopedi.