Helena Nilsson

Västerås Stad

Helena Nilsson

Västerås Stad

Biografi

Legitimerad sjuksköterska med 15 års erfarenhet av kliniskt arbete. Har de senaste 10 åren ägnat sig åt att arbeta i gränslandet mellan IT och verksamhet. Är särskilt intresserad av att förenkla och synliggöra vikten av att dokumentation och informationshantering. Har arbetat på sjukhus, landsting, landstingsgemensam nivå, myndighet och nu kommunal verksamhet. Arbetar sedan april 2018 i Västerås stad som enhetschef för välfärdsteknologi och systemförvaltning.