Henrik Essunger

Posifon, Landräddningen

Henrik Essunger

Posifon, Landräddningen

Biografi

Projektledare för forsknings- och utvecklingsprojektet Utvecklingssamverkan GPS-larm. Samhällsentreprenör och initiativtagare till den ideella rörelsen Landräddningen. Är också en av grundarna till företaget Posifon AB. Har startat fler företag och ideella organisationer tidigare och arbetat många år med innovations- och utvecklingsprojekt.