Henrik Seeliger

Advokat och delägare på Advokatfirman Lindahl

Henrik Seeliger

Advokat och delägare på Advokatfirman Lindahl

Biografi

Henrik är ordförande i Advokatfirman Lindahls kompetensgrupp för offentlig upphandling. Henrik har 18 års erfarenhet av offentlig upphandling och har omfattande erfarenhet kring genomförande av större upphandlingar bl.a. inom världsfärdsteknologi.