Ida Kåhlin

Förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter, universitetslektor i arbetsterapi vid Linköpings universitet

Ida Kåhlin

Förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter, universitetslektor i arbetsterapi vid Linköpings universitet

Biografi

Ida Kåhlin är legitimerad arbetsterapeut och filosofie doktor i Äldre och åldrande. Ida har främst arbetat med vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning och disputerade 2015 med en avhandling om åldrande och delaktighet för personer som bor i gruppbostad enligt LSS. Ida är idag universitetslektor i arbetsterapi vid Linköpings universitet, men är tjänstledig 80% för uppdraget som förbundsordförande i Sveriges Arbetsterapeuter.