Ida Löfman

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

Ida Löfman

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

Biografi

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet. Myndighetens uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM samarbetar i stor utsträckning med Sveriges bibliotek för att förmedla tillgängliga medier till användaren. Ida Löfman arbetar på MTM med inriktning på det stöd och den support som erbjuds användarna.