Inga-lill Boman

Legitimerad arbetsterapeut och medicine doktor

Inga-lill Boman

Legitimerad arbetsterapeut och medicine doktor

Biografi

Inga-Lill Boman, legitimerad arbetsterapeut och medicine doktor. Inga-Lill arbetar med forskning, utbildning och utveckling vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm. Inga-Lills forskningen handlar om ny teknik för personer med kognitiv nedsättning. Vi har exempelvis undersökt hur roboten ”Giraffen” fungerar som stöd i en träningslägenhet för patienter med kognitiv nedsättning. Nu pågår byggnation av en ny träningslägenhet där patienter med kognitiv nedsättning kan bo själva för att prova eget boende med stöd av sensorbaserade påminnelser och roboten Giraff.