Ingrid Grange

Utvecklingsledare och medicinskt ansvarig, Socialtjänsten, Härryda kommun

Ingrid Grange

Utvecklingsledare och medicinskt ansvarig, Socialtjänsten, Härryda kommun

Biografi

Ingrid Grange är utvecklingsledare på socialtjänstens utvecklingsenhet samt medicinskt ansvarig för rehabilitering i Härryda kommun. Hon är utbildad arbetsterapeut och beteendevetare och har drivit projekt inom hemrehabilitering, regeringsuppdraget Teknik för äldre, Hunden i vården, it-piloter, terapikatten JustoCat, musikdockor i demensvården samt tagit fram teknikutbildningar för personal. Utvecklar nu eHälsa och välfärdsteknologi och tar fram ett samlat mobilt it-stöd inom socialtjänsten i kommunen och arbetar med införandet av digital signering och dokumentation samt driver projekt konst i vården och det EU-finansierade projektet Odling och gröna miljöer för hälsa.