Jan Florin

Jan Florin

Biografi

Jan är sjuksköterska, docent i omvårdnad och arbetar som lektor vid Högskolan Dalarna med forskning, utbildning och samverkan.

Jan disputerade 2007 med en avhandling om patientens delaktighet i kliniskt beslutsfattande. Har ett brett forskningsintresse och bland annat genomfört studier om standardiserade termer och begrepp för beskrivning av omvårdnad, självskattad kompetens bland studenter och sjuksköterskor. Jan har handlett två doktorander i studier om patientsäkerhet med fokus på fel och misstag på akutmottagning sett ur olika perspektiv. Han arbetar även en del med översättning av standardiserade terminologier i omvårdnad till svenska. Skälet till det är att omvårdnad behöver kunna beskrivas och kommuniceras på ett systematiskt sätt. Det kan bland annat bidra till bättre underlag för beslut på olika nivåer, ökad kvalitet och patientsäkerhet.

Se Jan prata om sin medverkan: