Jennifer Ivstam

Noomi - intelligent trygghetsskapande teknik

Jennifer Ivstam

Noomi - intelligent trygghetsskapande teknik

Biografi

Jennifer Ivstam är utbildad beteendevetare med en bakgrund inom IT och innovation där hon arbetat bland annat på IBM. Idag är hon ansvarig för affärsutvecklingen på Noomi. Noomis system skapar förutsättningar för personal inom äldreomsorgen att arbeta förebyggande med äldres hälsa genom att förse personal med rätt information vid rätt tidpunkt. Det kan handla om något akut såsom ett fall eller information om beteendeavvikelser som tyder på att något inte står rätt till med en persons hälsa.