Johan Rindeborg

Administrativ chef vid Tre Stiftelser

Johan Rindeborg

Administrativ chef vid Tre Stiftelser

Biografi

Har jobbat på Tre Stiftelser i 20 år och har ansvar för IT-, ekonomi- och fastighetsfrågor. Johan utgör i många fall bryggan mellan teknikleverantören och organisationen i ett inledningsskede och är ofta nyfiken på hur ny teknik kan öka välbefinnandet.