Johanna Björnhage

Verksamhetschef på Bräcke diakoni samt projektledare för RättVisat.

Johanna Björnhage

Verksamhetschef på Bräcke diakoni samt projektledare för RättVisat.

Biografi

Johanna Björnhage arbetar som verksamhetschef på Bräcke diakoni och är projektledare för RättVisat.

Johanna har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar som har olika funktionsnedsättningar och som har svårt med sin kommunikativa förmåga.