Johanna Nordmyr

Doktorand, Projektkoordinator (@geing Online)

Johanna Nordmyr

Doktorand, Projektkoordinator (@geing Online)

Biografi

Johanna Nordmyr, PM, är doktorand i utvecklingspsykologi samt projektkoordinator vid Enheten för vårdvetenskap (Åbo Akademi i Vasa). Till hennes forskningsintressen hör bl.a. samband mellan internetanvändning och psykisk hälsa och ohälsa i olika åldersgrupper.

Johanna koordinerar projektet @geing Online, med specifikt fokus på hur digitala tjänster kan möjliggöra ett socialt aktivt liv på den äldre personens egna villkor.