Katarina Salomonsson

Avdelningschef för administrativa avdelningen, vård- och omsorgskontoret, Sollentuna

Katarina Salomonsson

Avdelningschef för administrativa avdelningen, vård- och omsorgskontoret, Sollentuna

Biografi

Katarinas intresse för systemstöd och digitalisering väcktes för snart tio år sedan, då Sollentuna påbörjade arbetet med att införa tid- och insatsregistrering i hemtjänsten. Digitaliserings- och systemstödsfrågorna inom vård- och omsorgskontoret började i och med det föras över till Katarinas avdelning. Katarina har arbetat som chef i Sollentuna sedan 2008 och innan dess som utredare inom vård och omsorg.