Kenny Lundström

Chef/Projektledare, Skellefteå kommun

Kenny Lundström

Chef/Projektledare, Skellefteå kommun

Biografi

Jobbat åt Skellefteå kommun sedan 2006, både inom Stöd och Service och Vård och omsorg. För nuvarande jobbar jag under kommunens utvecklingsenhet som chef för larminstallatörsverksamheten samt delprojektledare i iVO-projektet.