Kerstin Angvik

Kerstin Angvik

Biografi

Kerstin Angvik är Demensvårdsutvecklare i Linköpings kommun med lång erfarenhet av äldreomsorg och framförallt demensomsorgen. De senaste 10 åren har Kerstin arbetat i Lärcenter – för en god demensvård med utbildning, handledning och utveckling inom demensomsorgen i Linköping. I det uppdraget har Lärcenter varit en av initiativtagarna till den digitala levnadsberättelsen ”Mina bästa stunder”. Kerstin arbetar också i ett Mobilt demensteam som riktar sig till personer med demenssjukdom som har svår BPSD, (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom).