Kerstin Gatu Mora

Folkbildare och Arbetsterapeut

Kerstin Gatu Mora

Folkbildare och Arbetsterapeut

Biografi

Kerstin har varit projektledare för FUBs arvfondsprojekt ”Anpassad IT – vägen till digital delaktighet”. En två-årig distansutbildning för personer med intellektuella funktionsnedsättningar vid Mora Folkhögskola. De goda erfarenheterna har lett till en ny ansökan och det treåriga projektet ”Digi-JAG – en kognitivt tillgänglig lärmiljö” startar i början av 2018.