Kjell Thuné

Arbetar på SKL som handläggare för välfärdsteknik i projektet ”Sätt ljus på natten”